Kommunens ledningsgrupp meddelar om läget gällande coronaviruset i Sjundeå kommu

12.03.2020 16:40

Kategori:

Sjundeå kommuns ledningsgrupp har under vecka 11 dagligen behandlat det aktuella läget gällande coronaviruset. Man har i kommunen grundat en kommitté 11.3.2020 som består av kommunens ledningsgrupp samt representanter för grundtrygghetsavdelningen, personalavdelningen, arbetsskyddsförvaltningen och den allmänna förvaltningen.

Den nuvarande lägesbilden är den, att kommittén uppdaterar det landsomfattande och det lokala läget. I Sjundeå har man tillsvidare inte haft ett behov av att vidta märkbara specialåtgärder. Kommunens serviceproduktion fungerar huvudsakligen normalt. Kommunen följer med hur situationen utvecklas, och är förberedd om situationen ändras. Kommunen har en god beredskap och en beredskapsplan som har genomgåtts och konstaterats vara uppdaterad.

Kommunen informerar och ger anvisningar enligt behov samt meddelar om hur situationen utvecklas. Det följande meddelandet publiceras senast 13.3.2020 på kommunens webbsidor och Facebooksidor.

Vi rekommenderar alla att följa med de anvisningar och rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat gällande de allmänna tillvägagångsätten om att undvika spridningen av coronaviruset.