Kommunförbundets förtjänsttecken

09.12.2019 13:11

Kategori:

I självständighetsdagens fest 6.12. fördelades Kommunförbundets förtjänsttecken som erkännande för förtjänstfullt arbete för kommunalförvaltningen.

 

Bildningstjänsternas vaktmästare Carl-Johan Sundholm
förtjänsttecken i guld för 40 år i tjänst (i bilden till höger)

Barnskötare i småbarnspedagogiken Kerstin Koljonen
förtjänsttecken i guld för 30 år i tjänst

Speciallärare i grundskolan Maria Nylund
förtjänsttecken i silver för 20 år i tjänst (i bilden i mitten)

Förtroendevald Susanne Ekström
förtjänsttecken i silver för 20 år i tjänst (i bilden till vänster)

Susanne Ekström, Maria Nylund  ja Carl-Johan Sundholm