Kommunfullmäktige

Enligt kommunlagen ansvarar kommunfullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktigen i Sjundeå, som består av 27 medlemmar, väljs i kommunalval som ordnas vart fjärde år.

Kommunfullmäktiges sammansättning under åren 2017-2021

Samlingspartiet r.p. 8 platser
Svenska folkpartiet 8 platser
Gröna förbundet r.p. 5 platser
Finlands Socialdemokratiska parti 3 platser
Vänsterförbundet 2 platser
Sannfinländarna 1 plats

Möteskalender

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden på måndagar kl. 18.30
och även då fullmäktigeordföranden anser det vara nödvändigt.


 

.......JANUARI 2019...... ......FEBRUARI 2019...... ........MARS 2019..........
vk ma ti ke to pe la su
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
00
vk ma ti ke to pe la su
5 1 2 3
6 .4. 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
00
vk ma ti ke to pe la su
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
00

.........APRIL 2019......... ...........MAJ 2019.......... ........... JUNI 2019.........
vk ma ti ke to pe la su
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
00
vk ma ti ke to pe la su
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
00
vk ma ti ke to pe la su
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
00

...........JULI 2019.......... ........AUGUSTI 2019........ ......SEPTEMBER 2019......
vk ma ti ke to pe la su
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
00
vk ma ti ke to pe la su
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
00
vk ma ti ke to pe la su
35 1
36 .2. 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

......OKTOBER 2019....... ......NOVEMBER 2019..... ......DECEMBER 2019.......
vk ma ti ke to pe la su
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
00
vk ma ti ke to pe la su
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
00
vk ma ti ke to pe la su
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 .9. 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31

Följ med mötet

Vem som helst kan följa med mötenas gång eftersom mötena är offentliga. Mötens hålls i Folksam Arena i mötesrum Aktia Corner, Aleksis Kivivägen 7.

Du kan även följa med mötena som direktsändning på Sjundeå kommuns facebooksida.

Föredragningslistor och beslut

Mötets föredragningslista publiceras på internet i regel på torsdagen före mötet.

Protokoll upprättas över mötet som publiceras på internet, föredragningslistan tas bort när protokollet är publicerat.

Föredragningslistor och protokoll på tjänsten KTWeb