Kommunfullmäktige

Enligt kommunlagen ansvarar kommunfullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktigen i Sjundeå, som består av 27 medlemmar, väljs i kommunalval som ordnas vart fjärde år.

Kommunfullmäktiges sammansättning under åren 2017-2021

Samlingspartiet r.p. 8 platser
Svenska folkpartiet 8 platser
Finlands Socialdemokratiska parti 5 platser
Gröna förbundet r.p. 3 platser
Sannfinländarna 3 platser

Ordförande  Merja Laaksonen

I viceordförande  Mika Mäenpää-Louekoski

II I viceordförande  Marko Suoknuuti

Samlingspartiet r.p.

Holmlund Åke

Kaisla Heikki

Koroma-Hintikka Maria

Linnala Marko

Mäkelä Irina

Sarviaho Rainer

Sjöholm Pauliina

Suoknuuti Marko

 

Svenska folkpartiet r.p.

Andersson Laila

Dahlqvist Rabbe

Ekström Susanne

Juntunen Kim

Karell Anders

Laaksonen Merja

Perklén Erik

Svanfeldt Stefan

 

Finlands Socialdemokratiska parti r.p.

Alho Arja

Khalil Tony

Lahtinen Mervi

Mäenpää-Louekoski Mika

Parviainen Kristian

 

Gröna förbundet r.p.

Sneck Minna

Söderlund Satu

Toivonen Hilkka

 

Perussuomalaiset r.p.

Tuominen Paula

Savilahti Mika

Sheffield Dax

  

Möteskalender

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden på måndagar kl. 18.30 och även då fullmäktigeordföranden anser det vara nödvändigt. 

Mötestidtabell för hösten 2021: 2.8., 30.8., 27.9., 25.10., 15.11. ja 13.12.

Följ med mötet

Vem som helst kan följa med mötena eftersom de är offentliga. Mötena hålls i Aktia Corner -salen i Fennia Arena, Aleksis Kivi vägen 7.

Du kan även följa med mötet som direkt nätsändning på Sjundeå kommuns facebook -sida.

Föredragningslistor och beslut

Mötets föredragningslista publiceras på internet i regel på torsdagen före mötet.

Protokoll upprättas över mötet som publiceras på internet, föredragningslistan tas bort när protokollet är publicerat.

Föredragningslistor och protokoll på tjänsten KTWeb.