Kommunfullmäktige

Enligt kommunlagen ansvarar kommunfullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktigen i Sjundeå, som består av 27 medlemmar, väljs i kommunalval som ordnas vart fjärde år.

Kommunfullmäktiges sammansättning under åren 2017-2021

Samlingspartiet r.p. 8 platser
Svenska folkpartiet 8 platser
Gröna förbundet r.p. 5 platser
Finlands Socialdemokratiska parti 3 platser
Vänsterförbundet 2 platser
Sannfinländarna 1 plats

Möteskalender

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden på måndagar kl. 18.30 och även då fullmäktigeordföranden anser det vara nödvändigt. I år sammanträder kommunfullmäktige på följande dagar 3.2., 9.3., 20.4., 25.5. och 22.6.