Kommunfullmäktige

Enligt kommunlagen ansvarar kommunfullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktigen i Sjundeå, som består av 27 medlemmar, väljs i kommunalval som ordnas vart fjärde år.

Kommunfullmäktiges sammansättning under åren 2017-2021

Samlingspartiet r.p. 8 platser
Svenska folkpartiet 8 platser
Gröna förbundet r.p. 5 platser
Finlands Socialdemokratiska parti 3 platser
Vänsterförbundet 2 platser
Sannfinländarna 1 plats

Möteskalender

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden på måndagar kl. 18.30 och även då fullmäktigeordföranden anser det vara nödvändigt.

Följ med mötet

Vem som helst kan följa med mötenas gång eftersom mötena är offentliga. Mötens hålls i Folksam Arena i mötesrum Aktia Corner, Aleksis Kivivägen 7.

Du kan även följa med mötena som direktsändning på Sjundeå kommuns facebooksida.

Föredragningslistor och beslut

Mötets föredragningslista publiceras på internet i regel på torsdagen före mötet.

Protokoll upprättas över mötet som publiceras på internet, föredragningslistan tas bort när protokollet är publicerat.

Föredragningslistor och protokoll på tjänsten KTWeb