Kommunfullmäktige

Enligt kommunlagen ansvarar kommunfullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktigen i Sjundeå, som består av 27 medlemmar, väljs i kommunalval som ordnas vart fjärde år.

Kommunfullmäktiges sammansättning under åren 2017-2021

Samlingspartiet r.p. 8 platser
Svenska folkpartiet 8 platser
Gröna förbundet r.p. 5 platser
Finlands Socialdemokratiska parti 3 platser
Vänsterförbundet 2 platser
Sannfinländarna 1 plats

Möteskalender

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden på måndagar kl. 18.30 och även då fullmäktigeordföranden anser det vara nödvändigt. 

               JULI 2020               ......  AUGUSTI 2020........ .... SEPTEMBER 2020.. ....
vk ma ti ke to pe la su
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
00
vk ma ti ke to pe la su
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
vk ma ti ke to pe la su
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 .9. 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
 

......  OKTOBER 2020... .... .. .. NOVEMBER 2020.. .... ... ...DECEMBER 2020.......
vk ma ti ke to pe la su
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
00
vk ma ti ke to pe la su
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
vk ma ti ke to pe la su
49 1 2 3 4 5 6
50 .7. 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
 

Följ med mötet

Vem som helst kan följa med mötena eftersom de är offentliga. Mötena hålls i Aktia Corner -salen i Fennia Arena, Aleksis Kivi vägen 7.

Du kan även följa med mötet som direkt nätsändning på Sjundeå kommuns facebook -sida.

Föredragningslistor och beslut

Mötets föredragningslista publiceras på internet i regel på torsdagen före mötet.

Protokoll upprättas över mötet som publiceras på internet, föredragningslistan tas bort när protokollet är publicerat.

Föredragningslistor och protokoll på tjänsten KTWeb.