Kommunfullmäktige 2021 - 2025

Enligt kommunlagen ansvarar kommunfullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktigen i Sjundeå, som består av 27 medlemmar, väljs i kommunalval som ordnas vart fjärde år.

Du kan nå kommunfullmäktiges medlemmar på fornamn.efternamn@sjundea.fi.

Kommunfullmäktiges sammansättning under åren 2017-2021

Samlingspartiet 8 platser
Svenska folkpartiet 8 platser
Finlands Socialdemokratiska parti  
5 platser
Gröna förbundet  3 platser
Sannfinländarna  3 platser

Möteskalender

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden på måndagar kl. 18.30 och även då fullmäktigeordföranden anser det vara nödvändigt. 

Mötestidtabell för våren 2023: 13.2, 20.3, 24.4, 29.5 (och 12.6.)

 

Följ med mötet

Vem som helst kan följa med mötena eftersom de är offentliga. Mötena hålls i auditorium på Bidningscampuset Sjundeå hjärta, Parkstigen 2.

Du kan även följa med mötet som direkt nätsändning på Sjundeå kommuns Facebook -sida.

 

Föredragningslistor och beslut

Mötets föredragningslista publiceras på internet i regel på torsdagen före mötet.

Protokoll upprättas över mötet som publiceras på internet, föredragningslistan tas bort när protokollet är publicerat.

Föredragningslistor och protokoll på tjänsten KTWeb till och med 31.12.2022.

Föredragningslistor och protokoll på tjänsten Triplan från 1.1.2023.

Presidium

Merja Laaksonen

Mika Mäenpää-Louekoski

Marko Suoknuuti

Kommunfullmäktige 2021 - 2025

Samlingspartiet

Åke Holmlund Heikki Kaisla Maria Koroma-Hintikka Marko Linnala

Heikki Leikola Rainer Sarviaho Pauliina Sjöholm Marko Suoknuuti

Svenska folkpartiet

Laila Andersson Rabbe Dahlqvist Susanne Ekström Kim Juntunen

Anders Karell Merja Laaksonen Erik Perklén Stefan Svanfeldt

Finlands Socialdemokratiska parti

Arja Alho Tony Khalil Mervi Lahtinen Mika Mäenpää-Louekoski

Kristian Parviainen

Gröna förbundet

Minna Sneck Satu Söderlund Hilkka Toivonen

Sannfinländarna

Paula Tuominen Mika Savilahti Dax Sheffield