Kommuninvånarenkäten är öppen t.o.m. 28.2!

01.02.2018 08:56

Kategori:

Enkäten kan besvaras under tiden 1-28.2.2018.

Här hittar du enkäten

Sjundeås kommunförvaltning godkände kommunens nya kommunstrategi i november. Nu erbjuder kommunen invånarna en möjlighet att påverka genom att genomföra en kommunenkät. Med enkäten önskar man få invånarnas feedback om kommunstrategin och idéer om hur strategin skall förverkligas. Samtidigt vill man ta reda på kommuninvånarnas bild av sin hemkommun.

-Kommunenkäten görs regelbundet, så att kommunen kan få respons av invånarna gällande bl.a. servicebehov och synen på Sjundeås framtid. Enkäten är för kommuninvånarna en bra möjlighet att berätta om hur de känner för sin hemkommun som bostadsort. Sjundeås förvaltningsdirektör Niko Kannisto konstaterar att också företagare kan berätta om sina visioner och förhoppningar ur företagarens synvinkel.

Kommunenkäten är menad för alla Sjundeåbor. Enkäten genomförs som en nätenkät som är öppen hela februari. Enkäten besvaras anonymt och blanketten kan också fyllas i i kommunhuset och hälsocentralen.

Sjundeås kommunstyrelse behandlar enkätsvaren i april.

.