Kommuninvånarna tas med för att bygga upp ett varumärke för Sjundeå

08.07.2020 08:08

Kategori: Boende & Miljö

Sjundeå kommun förnyar sitt sitt varumärke och förstärker sin profil som en trivsam välfärdskommun i Västra Nyland. Man anser att kommunens styrka ligger i en enkel vardag med god tvåspråkig grundservice samt de förbindelser till huvudstadsregionen som medlemskapet i HRT för med sig.

Förutom dessa motiveringar vill man nu inhämta kommuninvånarnas åsikter om livet i Sjundeå. Markkinointitoimisto Staart Oy har valts för att bygga upp varumärket i Sjundeå. Företaget planerar och leder projektet.

I Sjundeå satsar man mer och mer på att göra vardagen enkel och på att göra Sjundeå trivsamt. Ett nytt bildnings- och välfärdscampus håller på att byggas i kommunen. Campuset möjliggör en trygg och bekant inlärningsmiljö för de finsk- och svenskspråkiga eleverna, från den förberedande undervisningen ända till slutet av den grundläggande undervisningen. I de hälsosamma och moderna utrymmena, som befinner sig mitt i kommunens centrum kommer man också att inrymma biblioteket och ungdomsutrymmen. Campuset ska bli färdigt om ett par år och därefter tar man sig an planeringen av ett nytt social- och hälsovårdscampus.

Samtidigt med de här projekten utvecklar man stationsområdet. På hösten nästa år kommer två hyreshöghus att bli färdiga. Stationsområdet förnyas också. Tågtrafiken är viktig för Sjundeå. Ännu i år färdigställs idrottshallens grundreparation.

Därför är det rätt tidpunkt att också förnya Sjundeås profil för att i allt högre grad stöda marknadsföringen av kommunen. Vi kommer ändå inte att utan förberedelser planera en ny framtoning och ett nytt sätt att tala om kommunen, utan önskar bygga upp en ny profil för Sjundeå i samarbete med kommuninvånarna. De har den rätta bilden av kommunens starka sidor och också de mest sakliga önskemålen om vad man önskar utveckla. Varumärkesarbetet inleds med den här enkäten, säger Kalle Stenbäck, kommunens livskraftschef.

Länken till enkäten https://www.tulevaisuudensiuntio.fi. Enkäten är öppen ända till slutet av juli.
Delta i det nya campusets namntävling och du kan vinna ett gåvokort för en lunch i någon av de lokala restaurangerna.

brändikuva