Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt sköta om utvecklandet av kommunens verksamhet och positiva resultat i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ansvarar också för beredningen, verkställandet och laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut. Därtill ansvarar kommunstyrelsen för grundtrygghetsärenden.

Kommunstyrelsen har 11 medlemmar och varje medlem har en personlig ersättare. Kommunfullmäktiges presidium deltar med närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsens möten.

Kommunstyrelsens möten är inte offentliga.

Kommunstyrelsen 2021 - 2023

Ordförande  Marko Linnala
I viceordförande Stefan Svanfeldt                  
II viceordförande  Kristian Parviainen

Tuija Aumala
Susanne Ekström                      
Anette Flygar 
Åke Holmlund
Maria Koroma-Hintikka          
Marko Linnala                             
Kristian Parviainen
Erik Perklén                                 
Minna Sneck                               
Stefan Svanfeldt
Paula Tuominen

 

Föredragningslistor och beslut


Mötets föredragningslista publiceras på internet i regel på torsdagen före mötet.

Protokoll upprättas över mötet som publiceras på internet, föredragningslistan tas bort när protokollet är publicerat.

Föredragningslistor och protokoll på tjänsten KTWeb.

Möteskalender

Kommunstyrelsen sammanträder i regel 1-2 gånger per månad på måndagar kl. 18.00
och vid behov även under andra tidpunkter.

Mötestidtabell för hösten 2021: 16.8., 20.9., 11.10, 1.11. (8.11.), 29.11. ja 20.12.