Kommunstyrelsen godkände hyresavtalet om idrottslokalerna på badet – målet är att öppna simhallen i vår

30.11.2022 16:19

Kategori: Tjänster & Förvaltning Turism & Fritid

Kommunstyrelsen godkände i måndags ett hyresavtal där kommunen hyr simhallslokalerna, gymmet och gymnastiksalen på Sjundeå bad. Dessutom godkände kommunstyrelsen ett användarrättsavtal, där kommunen åtar sig underhållet av motionslederna på Högbacken söder om badbyggnaden och i närheten av stranden.

Kommunen ingår hyresavtalet med fastighetsbolaget Siuntion kylpyläkiinteistöt Oy. Fastighetsbolaget ägs av Lepolampi Oy som också driver hotell Lepolampi i Esbo. Ägarna har för avsikt att fortsätta hotell- och restaurangverksamheten på Sjundeå bad. Målet är att öppna hotellet före Sjundeå Cup.

Hyresavtalet träder i kraft när kommunstyrelsens beslut vunnit laga kraft och undertecknats. Avtalet undertecknas efter att ägarskapet av fastigheten övergått till hyresvärden. Kommundirektören och tekniska direktören undertecknar avtalet för kommunens del. Avtalet gäller till slutet av 2023.

Kommunen har som mål att öppna simhallen och gymnastiklokalerna under vården 2023. Bland annat rekrytering av personal tar tid. Det behövs också en lösning på hur passagekontrollen ska skötas om simhallen öppnas före hotellet.

Kommunen ansvarar för de underhållskostnader som anvisas i ansvarsfördelningstabellen som är en bilaga till hyresavtalet. Dessutom betalar kommunen som hyra den hyrda ytans andel av byggnadens fastighetsskatt. Kommunens kostnader uppskattas uppgå till 418 000 euro nästa år. Inkomsterna uppskattas till 92 000 euro, vilket ger 326 000 euro i nettokostnader. Underhållet av motionslederna uppskattas kosta 15 000 euro nästa år.

Hyresavtalet innehåller också en paragraf om att förnya badets värmeverk. Det befintliga gas-/oljeverket ska bytas mot ett flis- eller jordvärmeverk. Kommunens andel av värmeverksinvesteringen grundar sig på de hyrda lokalernas andel av energikonsumtionen. Investeringen kan gå på en miljon euro. Kommunen förbinder sig inte till andra investeringar.

8.11.2022 Kommunen planerar att hyra idrottslokalerna i Sjundeå bad

Kommunen övertar underhållet för motionslederna i det här området:

Karta över Sjundeå bad och tillhörande motionsleder.

Simbassängen i Sjundeå bad