Kompletterande småbarnspedagogik och avgifter

Kompletterande småbarnspedagogik
Rätten till 20 timmar småbarnspedagogik i veckan innebär för barn i förskoleåldern den veckovisa förskoleundervisningen, dvs. 4 timmar om dagen och totalt 20 timmar i veckan. Förskoleundervisning ordnas i Sjundeå kl. 9.15–13.15.

Barn i förskoleåldern har rätt till kompletterande småbarnspedagogik om vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Ett barn har också rätt till mer omfattande småbarnspedagogik, över 20 timmar i veckan, om det är till barnets fördel eller om familjens situation förutsätter det. Vårdnadshavarna och personalen inom småbarnspedagogiken utvärderar tillsammans den så kallade behovsprövade rätten till mer omfattande småbarnspedagogik utgående från familjens situation och barnets fördel.

Kompletterande småbarnspedagogik ordnas före och efter förskoleundervisningstiden.

Avgifter
Avgiften för småbarnspedagogik för ett barn i förskoleundervisning, fastställs enligt barnets behov av kompletterande småbarnspedagogik:

Minst 26 timmar i veckan                                                         80% av heltidsavgift

(kompletterande småbarnspedagogik medräknat minst 46 timmar i veckan)

Över 20 – under 26 timmar i veckan                                        70% av heltidsavgift

(kompletterande småbarnspedagogik medräknat över 40 - under 46 timmar i veckan)

Max 20 timmar i veckan                                                           50% av heltidsavgift

(kompletterande småbarnspedagogik medräknat max 40 timmar i veckan)