Kontaktuppgifter

Kommunhusets servicepunkt och registratur

Servicepunkten vid kommunhuset rådger och betjänar vid uträttande av offentliga förvaltningsärenden.
Vid serviepunkten får man kommunens blanketter och broschyrer och man kan lämna dokument adresserade till kommunen.
Vid servicepunkten verkar även kommunens registratur.

Öppet vardagar kl. 09 - 15.00.
Parkstigen 1
02580 Sjundeå

Tel öppet vardagar kl. 09 - 15:00
09 260 611
Fax 09 256 2417
siuntio(@)siuntio.fi

Vid kommunhuset arbetar även andra avdelningars förvaltningspersonal samt socialservicen.
Socialservicen endast med tidsbokning.

Tekniska kansliet

Vid tekniska kansliet betjänas man i ärenden som gäller byggnadstillsyn, planläggning, fastighet, skötsel av vägar, vattenverk, mat- och städservice. I tekniska kansliet arbetar bl.a. tekniska direktören, planeringschefen, byggchefen, miljöchefen, byggnadstillsynschefen och byggnadsinspektören.

Sjundeåvägen 504

Kundtjänst vardagar kl. 9.00 - 11.15 och 11.45-13.00.
050 386 0815 (förvaltningssakkunnig)

Byggnadsinspektören är anträffbar i tekniska kansliet måndag - fredag kl. 9.00-11.15 och 11.45-13.00.
Per telefon når man bäst måndag - fredag kl. 9.00-15.00, 050 386 0807.

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut 09 3154 9000

Biblioteket

Stationsvägen 2
Bibliotekets öppethållningstider

Socialbyrån

Parkstigen 1, Sjundeå och Strandvägen 2, Ingå
Kontaktuppgifter

Hälsocentralen och tandvården

Charlotta Lönnqvists väg 5
Kontaktuppgifter