Kontaktuppgifter

Kommunens förvaltnings servicepunkt och registratur

Kommunhus
Öppet vardagar kl. 9.00–15.00.
Parkstigen 1
02580 Sjundeå

Telefonväxeln öppen vardagar kl. 9–15.
09 260 611
Fax 09 256 2417
siuntio(@)siuntio.fi

Kommunens postlåda och anslagstavla ligger framför tekniska kansliet (Sjundeåvägen 504).

Vid socialtjänsterna är det möjligt att sköta ärenden på plats då man separat kommer överens om det.

I utrymmena tjänstgör förvaltningsavdelningen, grundtrygghetsavdelningens förvaltning och socialtjänsterna. 

Servicepunkten rådger och betjänar vid uträttande av offentliga förvaltningsärenden.
Vid serviepunkten får man kommunens blanketter och broschyrer och man kan lämna dokument adresserade till kommunen.
Vid servicepunkten verkar även kommunens registratur.

Tekniska kansliet

Sjundeåvägen 504
02580 Sjundeå
Kontaktuppgifter

Tekniska kansliets personal är i regel tillgängliga per telefon måndag till fredag (inte helgdagar) kl. 9.00-15.00. Tekniska kansliets ytterdörr är stängd tills vidare. Personalen är anträffbar enligt överenskommelse. Boka tid per e-post eller telefon.

Kundtjänst per telefon kl. 9.00-15.00.
050 386 0815 (förvaltningssakkunnig)

Vid tekniska kansliet betjänas man i ärenden som gäller byggnadstillsyn, planläggning, fastighet, skötsel av vägar, vattenverk, mat- och städservice. I tekniska kansliet arbetar bl.a. tekniska direktören, markanvändningschefen, byggchefen, miljöchefen och byggnadstillsynschefen.

I samma utrymmen tjänstgör även kommunens ICT-enhet.

Byggnadstillsynens servicenummer: 050 386 0807

Byggnadsinspektören är anträffbar enligt överenskommelse.

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut

Vattenverkets journummer: 050 577 2515 

Man kan till numret meddela om felanmälningar som gäller vatten- och avloppsverkets nätverk och apparatur.

Dejournummer för ärenden som gäller fastigheter: 050 478 1459

Bildningskansliet

Parkstigen 1
02580 Sjundeå
Kontaktuppgifter
Personalen vid bildningskansliet är anträffbar enligt överenskommelse.
Var vänlig och boka ett möte i förväg antingen per telefon eller via email.

Biblioteket

Parkstigen 2
02580 Sjundeå
Bibliotekets öppethållningstider

Socialbyrån

Parkstigen 1, 02580 Sjundeå 
Strandvägen 2, 10210 Ingå
Kontaktuppgifter

Hälsocentralen och tandvården

Charlotta Lönnqvists väg 5, 02580 Sjundeå
Kontaktuppgifter