Kontaktuppgifter

Kommunens förvaltnings servicepunkt och registratur

Öppet vardagar kl. 09 - 15.00.
Lepopirttivägen 80
02570 Sjundeå

Tel öppet vardagar kl. 09 - 15:00
09 260 611
Fax 09 256 2417
siuntio(@)siuntio.fi

Kommunhusets service flyttar från 27.7.2020 till tillfälliga uttrymmen i Sjundeå bad. Bildningsavdelningen är fortfarande verksam i kommunhusets tilläggsbyggnad (Parkstigen 1 02580 Sjundeå).

I utrymmena tjänstgör förvaltningsavdelningen, grundtrygghetsavdelningens förvaltning och socialtjänsterna. Socialservicen endast med tidsbokning.

Servicepunkten rådger och betjänar vid uträttande av offentliga förvaltningsärenden.
Vid serviepunkten får man kommunens blanketter och broschyrer och man kan lämna dokument adresserade till kommunen.
Vid servicepunkten verkar även kommunens registratur.

Tekniska kansliet

Tekniska kansliet är stängt tillsvidare fr.o.m. 18.3.2020. Ärenden kan skötas genom överenskommelse per telefon eller e-post. 

Sjundeåvägen 504
02580 Sjundeå

Kundtjänst vardagar kl. 9.00 - 11.15 och 11.45-13.00.
050 386 0815 (förvaltningssakkunnig)

Vid tekniska kansliet betjänas man i ärenden som gäller byggnadstillsyn, planläggning, fastighet, skötsel av vägar, vattenverk, mat- och städservice. I tekniska kansliet arbetar bl.a. tekniska direktören, planeringschefen, byggchefen, miljöchefen och byggnadstillsynschefen.

I samma utrymmen tjänstgör även kommunens ICT-enhet.

Byggnadsinspektören är anträffbar i tekniska kansliet måndag - fredag kl. 9.00-11.15 och 11.45-13.00.
Per telefon når man bäst måndag - fredag kl. 9.00-15.00, 050 386 0807.

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut 09 3154 9000
Felanmälningar angående vatten- och avloppsverkets ledningar och redskap, även dejoureringsnummer för vägärenden och fastigheter ägda av kommunen.

Biblioteket

Stationsvägen 2
02580 Sjundeå
Bibliotekets öppethållningstider

Socialbyrån

Lepopirttivägen 80, 02570 Sjundeå  och Strandvägen 2, 10210 Ingå
Kontaktuppgifter

Hälsocentralen och tandvården

Charlotta Lönnqvists väg 5, 02580 Sjundeå
Kontaktuppgifter