Kontaktuppgifter

Kommunens förvaltnings servicepunkt och registratur

Öppet vardagar kl. 09 - 15.00.
Parkstigen 1
02580 Sjundeå

Kommunhusets service flyttar från 27.7.2020 till tillfälliga uttrymmen i Sjundeå bad.

Obs! Från 27.7.2020
Lepopirttivägen 80
02570 Sjundeå

I utrymmena tjänstgör förvaltningsavdelningen, grundtrygghetsavdelningens förvaltning och socialtjänsterna. Socialservicen endast med tidsbokning.

Servicepunkten rådger och betjänar vid uträttande av offentliga förvaltningsärenden.
Vid serviepunkten får man kommunens blanketter och broschyrer och man kan lämna dokument adresserade till kommunen.
Vid servicepunkten verkar även kommunens registratur.

Tel öppet vardagar kl. 09 - 15:00
09 260 611
Fax 09 256 2417
siuntio(@)siuntio.fi

Tekniska kansliet

Vid tekniska kansliet betjänas man i ärenden som gäller byggnadstillsyn, planläggning, fastighet, skötsel av vägar, vattenverk, mat- och städservice. I tekniska kansliet arbetar bl.a. tekniska direktören, planeringschefen, byggchefen, miljöchefen och byggnadstillsynschefen.

I samma utrymmen tjänstgör även kommunens ICT-enhet.

Sjundeåvägen 504

Kundtjänst vardagar kl. 9.00 - 11.15 och 11.45-13.00.
050 386 0815 (förvaltningssakkunnig)

Byggnadsinspektören är anträffbar i tekniska kansliet måndag - fredag kl. 9.00-11.15 och 11.45-13.00.
Per telefon når man bäst måndag - fredag kl. 9.00-15.00, 050 386 0807.

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut 09 3154 9000

Biblioteket

Stationsvägen 2
Bibliotekets öppethållningstider

Socialbyrån

Parkstigen 1, Sjundeå (från 27.7.2020 Lepopirttivägen 80, Sjundeå) och Strandvägen 2, Ingå
Kontaktuppgifter

Hälsocentralen och tandvården

Charlotta Lönnqvists väg 5
Kontaktuppgifter