Kontaktuppgifter

Kommunens förvaltnings servicepunkt och registratur

Öppet vardagar kl. 9.00–15.00.
Lepopirttivägen 80
02570 Sjundeå

Telefonväxeln öppen vardagar kl. 9.00–15:00. Växeln är stängd 23.7–1.8.
09 260 611
Fax 09 256 2417
siuntio(@)siuntio.fi

Sjundeå kommuns kansliers (förvaltningsavdelningen, bildningskansliet, grundtrygghetens förvaltning och tekniska kansliet) ytterdörrar hålls stängda tills vidare.

Vid socialtjänsterna är det möjligt att sköta ärenden på plats då man separat kommer överens om det.

Kommunhusets service flyttar från 27.7.2020 till tillfälliga uttrymmen i Sjundeå bad. Bildningsavdelningen är fortfarande verksam i kommunhusets tilläggsbyggnad (Parkstigen 1 02580 Sjundeå).


I utrymmena tjänstgör förvaltningsavdelningen, grundtrygghetsavdelningens förvaltning och socialtjänsterna. Socialservicen endast med tidsbokning.

Servicepunkten rådger och betjänar vid uträttande av offentliga förvaltningsärenden.
Vid serviepunkten får man kommunens blanketter och broschyrer och man kan lämna dokument adresserade till kommunen.
Vid servicepunkten verkar även kommunens registratur.

Tekniska kansliet

Sjundeåvägen 504
02580 Sjundeå

Kundtjänst vardagar kl. 9.00-15.00.
050 386 0815 (förvaltningssakkunnig)

Vid tekniska kansliet betjänas man i ärenden som gäller byggnadstillsyn, planläggning, fastighet, skötsel av vägar, vattenverk, mat- och städservice. I tekniska kansliet arbetar bl.a. tekniska direktören, planeringschefen, byggchefen, miljöchefen och byggnadstillsynschefen.

I samma utrymmen tjänstgör även kommunens ICT-enhet.

Byggnadstillsynens servicenummer: 050 386 0807

Byggnadstillsynschefen och biträdande byggnadsinspektören är anträffbara enligt överenskommelse må-fr kl. 9.00-11.15 och 11.45-13.00.

Tekniskas dejourering på kvällar och veckoslut

Vattenverkets journummer: 050 577 2515 

Man kan till numret meddela om felanmälningar som gäller vatten- och avloppsverkets nätverk och apparatur.

Dejournummer för ärenden som gäller fastigheter: 050 478 1459

Bildningskansliet

Parkstigen 1
02580 Sjundeå
Kontaktuppgifter
Personalen vid bildningskansliet är anträffbar enligt överenskommelse.
Var vänlig och boka ett möte i förväg antingen per telefon eller via email.

Biblioteket

Stationsvägen 2
02580 Sjundeå
Bibliotekets öppethållningstider

Socialbyrån

Lepopirttivägen 80, 02570 Sjundeå  och Strandvägen 2, 10210 Ingå
Kontaktuppgifter

Hälsocentralen och tandvården

Charlotta Lönnqvists väg 5, 02580 Sjundeå
Kontaktuppgifter