Kriget i Ukraina

Anvisningar till ukrainare som anländer i Sjundeå (på svenska och engelska, länkar också på ukrainska och ryska)

Kriget i Ukraina väcker oro och en vilja att hjälpa hos många av oss.

Sjundeå kommun har donerat 7 000 euro till Finlands Röda Kors katastroffond för att stöda Ukraina.

Sjundeå kommun utreder vilka lokaler som lämpar sig för logi för flyktingar. Det är Migrationsverket som beslutar om flyktingcentraler.

Vi vill påminna om att de ryskspråkiga som bor i Finland och Sjundeå inte bär ansvaret för Rysslands krig i Ukrainta. De ryskspråkiga är den fjärde största och ukrainskspråkiga den femte största språkgruppen i Sjundeå. Vi önskar att ryskspråkiga behandlas med lika stor respekt och vänlighet som alla andra. Det finns ingen orsak att bojkotta företag som drivs av Finlandsryssar och ryskspråkiga bosatta i Finland.

Så kan du hjälpa till

Du kan hjälpa nödställda ukrainare på många sätt. Ett konkret sätt är att donera pengar till humanitärt biståndsarbete. Polisen rekommenderar att man donerar endast via aktörer som har fått ett tillstånd för penninginsamling.

Du känner igen en laglig insamling på det att den som svarar för insamlingen i samband med begäran om pengar uppger ett nummer för ett tillstånd antingen för insamling. Dessutom finns det på polisens webbplats en lista över parter som erhållit tillstånd för penninginsamling.

Allra bäst kan du hjälpa ukrainare genom att delta i pålitliga och etablerade biståndsorganisationers insamlingar. Insamlingar och transporter på eget initiativ kan i värsta fall orsaka logistiska problem och försvåra biståndsarbetet i målländerna. Erfarna biståndsorganisationer har den bästa kännedomen om omständigheterna i målländerna.

Bland andra följande organisationer bistår Ukraina:

Om du donerar kläder eller saker, kolla först med mottagaren att kläderna eller sakerna är sådana som behövs. Donera enbart hela och rena saker i gott skick. Röda Kors-avdelningen i Kyrkslätt-Sjundeå tar emot kläder och saker, kirkkonummi-siuntio@osasto.punainenristi.fi. I Facebook finns gruppen Silmun ukrainalaiset, där det meddelas om precisa behov bland ukrainare som bor på hotell Silmu i Kyrkslätt.

Klubben Olohuone som fungerar under Sjundeås finska församling samlar in saker till ukrainarna som bor på hotell Silmu och i närområdena. Du hittar listan på saker som behövs på Olohuones Facebook-sida.

Finlands Röda Kors har på begäran av Migrationsverket öppnat en informationstjänst för hjälpgivare (på finska) som samlar information om hjälp som bjuds ut och förmedlar den vidare för koordinering.

Migrationsverket svarar för mottagandet av personer som söker tillfälligt skydd eller asyl

Ansökan om tillfälligt skydd eller asyl ska lämnas in till gränsmyndigheten eller polisen. Läs ansvisning till ukrainare som anländer i Sjundeå.

Migrationsverket ansvarar för att öppna och stänga flyktingförläggningar och för mottagning av och logi för personer som söker tillfälligt skydd eller asyl. Kommunerna ansvarar inte för mottagandet av asylsökare. Migrationsverket har inte öppnat någon flyktingförläggning i Sjundeå.

Sjundeå kommuns service

Sjundeås socialrådgivning och -jour
tfn 041 730 6998
vardagar kl. 8–15.45

Västra Nylands social- och krisjour
hjälper i brådskande situationer om kvällar och veckoslut
tfn +358 9 8164 2439

Hälsocentralen
Charlotta Lönnqvists väg 5
02580 Sjundeå
Tidsbokning må–fre kl. 8–16
tfn 09 2606 1430

Hälsorådgivning tfn 116 117

Allmänna nödnumret 112

    

Services of the Municipality of Siuntio

Social services' councelling
phone 041 730 6998
Mon – Fri 8 am – 3.45 pm

Western Uusimaa social and crisis emergency call
helps in urgent situations in the evenings and on weekends
phone +358 9 8164 2439

Health center
Charlotta Lönnqvistin tie 5
02580 Siuntio
Call for appointments Mon – Fri 8 am – 4 pm
phone 09 2606 1430

Urgent health councelling phone 116 117

Emergency number 112