Kvaliteten på badvattnen

Lojos miljöhälsotjänster övervakar kvaliteten på badvattnen på de allmänna badstränderna i Högfors, Lojo, Sjundeå och Vichtis. Mer information om övervakningen av vattenkvaliteten.

Störsviks badstrand

Störsviks badvattenprov 12.8.2022
Störsviks badvattenprov 15.7.2022
Störsviks badvattenprov 9.6.2022
Störsviks badvattenprov 12.8.2021
Störsviks badvattenprov 16.7.2021
Störsviks badvattenprov 21.6.2021
Störsviks badvattenprov 8.6.2021
Störsviks badvattenprov 18.3.2021
Störsviks badvattenprov 24.2.2021
Störsviks badvattenprov 4.2.2021

Störsvik badstrand - Badvattenprofil 2022

Störsvik badstrand - Klassificering av badvattnet 2021

Karskog badstrand

Karskogs badvattenprov 12.8.2022
Karskogs badvattenprov 15.7.2022
Karskogs badvattenprov 17.6.2022
Karskogs badvattenprov 12.8.2021
Karskogs badvattenprov 16.7.2021
Karskogs badvattenprov 21.6.2021

Nummijärvi badstrand

Nummijärvis badvattenprov 12.8.2022
Nummijärvis badvattenprov 15.7.2022
Nummijärvis badvattenprov 17.6.2022
Nummijärvis badvattenprov 12.8.2021
Nummijärvis badvattenprov 16.7.2021
Nummijärvis badvattenprov 21.6.2021