Kvaliteten på badvattnen

Lojos miljöhälsotjänster övervakar kvaliteten på badvattnen på de allmänna badstränderna i Högfors, Lojo, Sjundeå och Vichtis. Mer information om övervakningen av vattenkvaliteten.

Störsviks badvattenprov 17.7.2020
Störsviks badvattenprov 17.6.2020
Störsviks badvattenprov 1.6.2020
Störsviks badvattenprov 14.8.2019
Störsviks badvattenprov 24.6.2019
Störsviks badvattenprov 18.6.2018
Störsviks badvattenprov 18.7.2018
Störsviks badvattenprov 14.8.2018

Störsvik badstrand - Badvattenprofil 29.5.2019

Störsvik badstrand - Klassificering av badvattnet 2016-2019

Karskogs badvattenprov 17.7.2020
Karskogs badvattenprov 17.6.2020
Karskogs badvattenprov 14.8.2019
Karskogs badvattenprov 24.6.2019
Karskogs badvattenprov 18.6.2018
Karskogs badvattenprov 18.7.2018
Karskogs badvattenprov 14.8.2018

Nummijärvis badvattenprov 17.7.2020
Nummijärvis badvattenprov 17.6.2020
Nummijärvis badvattenprov 14.8.2019
Nummijärvis badvattenprov 24.6.2019
Nummijärvis badvattenprov 18.6.2018
Nummijärvis badvattenprov 18.7.2018
Nummijärvis badvattenprov 14.8.2018

Uppföljningsdagarna för badvattenprovtagning i Sjundeå för år 2020 (planerade dagar)

Störsvik: 1.6, 17.6, 15.7, 12.8
Karskog: 17.6, 15.7, 12.8
Nummijärvi: 17.6, 15.7, 12.8