Lägesrapport om kommunens social- och hälsovårdstjänster (9.4.2020)