Läkares eller skötares mottagning

Kommuninvånarna har rätt till en skötares eller läkares mottagning som ordnas av kommunen. Undersökning och behandling av sjukdomar, vårdmaterial för långtidssjuka och medicinsk rehabilitering är på kommunens ansvar. På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning. Vaccinering av vuxna sköts vid rådgivningen. Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. På vardagar ska patienterna dagtid kunna få kontakt med hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken samma dag. Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan per telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre dygn från att patienten tagit kontakt. Nödvändig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.

Behovet av vård bedöms preliminärt per telefon för att undvika onödigt väntande. Utgående från bedömningen av behovet av vård handleds patienten till vård.

Kontakta hälsovårdscentralens tidsbokning under telefontiden.

Hälsocentral
Charlotta Lönnqvists väg 5 02580 Sjundeå
Tidsbokning
+358926061430
Tidsbokning
+358926061432
Kansliet
+358926061400
måndag-fredag
08:00 - 16:00