Landskapligt viktiga fågelområden

Birdlifes nationella projektram har som uppgift att reda ut och utse landskapligt viktiga fågelområden. Inom projektet är det de regionala fågelföreningarna som identifierar de landskapligt viktiga fågelområdena på sitt område.

Mer information på BirdLifes webbplats