Lånetiderna och avgifterna

Lånetiderna
 

4 veckor:      Böcker, cd-rom-skivor, ljudböcker, cd-skivor 

2 veckor:      Tidskrifter, dvd-skivor, en del kursböcker, efterfrågade nyheter

1 vecka:       Efterfrågade nyheter, snabblån
 

Man kan reservera material i biblioteket, per telefon eller via internet.

Du kan läsa mera om lånetider, utlåning och återlämning i Helle-bibliotekens användningsregler

Återlämnande av material

Under bibliotekets öppethållningstider skall materialet återlämnas till bibliotekets återlämningsdisk. Du kan återlämna dina lån till vilket Helle-bibliotek som helst. Undantag är fjärrlån och specialmaterial, som måste återlämnas till samma bibliotek som de lånats ifrån.

BOKINKAST
På Sjundeå kommunbibliotek kan du lämna tillbaka material i ett bokinkast när biblioteket är stängt.

- Endast böcker och tidningar (EJ AV-MATERIAL).
- Materialet återlämnas på eget ansvar. Låntagaren är skyldig att ersätta förstört material.
- Bokinkastet är stängt då biblioteket är öppet.
- Materialet som återlämnats i bokinkastet behandlas och registreras först följande öppethållningsdag. Du kan alltså få en förseningsavgift för material som du lämnat tillbaka via ett bokinkast efter att biblioteket har stängt efter förfallodagen.
- Skuffa varsamt in materialet i luckan, utrymmet är begränsat.

Avgifter

Om du återlämnar eller förnyar dina lån efter förfallodagen, måste du betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften ökar för varje dag som biblioteket är öppet, upp till et maximibelobb. Avgifter kan betalas antingen kontant eller med kort. Läs mera här