Läroplan

Utgångspunkten för läroplansprocessen i Sjundeå kommun har varit delaktighet i enlighet med de nationella läroplansgrunderna. Målsättningen är att elever, undervisningspersonal, elevernas vårdnadshavare och förtroendevalda får möjlighet att påverka läroplanens innehåll. Innehållet i läroplanen utarbetas i samarbete med grundtryggheten och utomstående samarbetsparter.

I enlighet med läroplansgrunderna har Sjundeå kommun sammanställt kommunvisa linjedragningar och specifikationer på ett blått botten vid sidan om läroplanstexten. Bildningsnämnden har godkänt läroplanen och övriga planer anknutna till läroplanen. 

Läroplanen för den grundläggande utbildningen och timfördelningen tas stegvis i bruk så, att de ämnesvisa delarna för åk 1-6 tas i bruk fr.o.m. 1.8.2016, varefter ibruktagandet för årskurserna 7-9 framskrider årskursvis.

Förskolans läroplan kan läsas här

Läroplanen för den grundläggande utbildningen för åk 1-6 kan laddas här

Planer och program som kompletterar läroplanen

Utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan

Handledningsplan för den grundläggande utbildningen

Plan för jämställdhet och likabehandling inom den grungläggande utbildningen

Skolornas ordningsregler

Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier

Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamheten hittas här

Skolornas läsårsvisa verksamhetsplaner och -berättelser hittas på skolornas sidor.

Ändringsförslag för timfördelning i grundundervisningen

Sjundeå kommun föreslår ändringar i timfördelningen till följande punkter:

  • A1 -språket inleds i årskurs 1
  • det frivilliga A2 -språket inleds i årskurs 2
  • överflyttning av en årsveckotimme i samhällskunskap från årskurs 4 till årskurs 6

Vårdnadshavarna kan ge sina synpunkter på ärendet. Tilläggsinformation finns här