Läroplan

Utgångspunkten för läroplansprocessen i Sjundeå kommun har varit delaktighet i enlighet med de nationella läroplansgrunderna. Målsättningen är att elever, undervisningspersonal, elevernas vårdnadshavare och förtroendevalda får möjlighet att påverka läroplanens innehåll. Innehållet i läroplanen utarbetas i samarbete med grundtryggheten och utomstående samarbetsparter.

I enlighet med läroplansgrunderna har Sjundeå kommun sammanställt kommunvisa linjedragningar och specifikationer på ett blått botten vid sidan om läroplanstexten. Bildningsnämnden har godkänt läroplanen och övriga planer anknutna till läroplanen. 

Läroplanen för den grundläggande utbildningen och timfördelningen tas stegvis i bruk så, att de ämnesvisa delarna för åk 1-6 tas i bruk fr.o.m. 1.8.2016, varefter ibruktagandet för årskurserna 7-9 framskrider årskursvis.

Förskolans läroplan kan läsas här

Läroplanen för den grundläggande utbildningen 2022 för åk 1-6 kan läsas här

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen kan läsas här

Planer och program som kompletterar läroplanen

Utbildningsanordnarens lokala utvecklingsplan

Handledningplan för den grundläggande utbildningen i Sjundeå från och med 1.8.2021

Plan om jämlikhet och likställighet i förskoleudervisning och grundläggande utbildning i Sjundeå

Skolornas ordningsregler

Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier

Språkstigen för Sjundeå kommuns småbarnspedagogik samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning fr.o.m. 01.08.2020

Skolornas läsårsvisa verksamhetsplaner och -berättelser hittas på skolornas sidor.