Lekplatser

Lekplatsen vid Aleksis Kivi vägen

Lekplatsen ligger nedanför spånbanan och på vintern finns där också en pulkabacke. I parken finns gungor, klätterställning och sandlåda.

Lekplatsen vid Sparbanksvägen

Lekplatsen ligger i ändan av en grusväg som börjar från Sparbanksvägen. Parken är skyddad och där finns gungor, klätterställning och sandlåda.

Då daghemsverksamheten har tagit slut på kvällarna och på veckosluten kan man också leka på de olika daghemsgårdarna i kommunen.