Lokalbokningar

Ansökan om användningstur

Principerna för användningen av de lokaler som bildningsnämnden i Sjundeå kommun förvaltar

Användningsavgifterna för de lokaler som bildningsnämnden i Sjundeå kommun förvaltar

Ansökan om användningstur i Veturi Blanketten bör returneras till adressen: Tekniska kansliet, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå eller tekninen(at)siuntio.fi senast två veckor innan önskad tur.

Fanjunkars, Fanjunkarsvägen 1, 02580 Sjundeå

Fanjunkars sköts av Fanjunkars stiftelse. Om du vill hyra Fanjunkars ska du kontakta sitftelsen sekreterare Hilkka Toivonen, 044 0222 646, hilkka.anneli.toivonen(at)gmail.com