Lokalbokningar

Sjundeå kommuns bollhall stängs 9.6.2019. Mer information finns här

Ansökan om användningstur

Principerna för användningen av de lokaler som bildningsnämnden i Sjundeå kommun förvaltar fr.o.m. 1.8.2019

Användningsavgifterna för de lokaler som bildningsnämnden i Sjundeå kommun förvaltar fr.o.m 1.8.2019

Fanjunkars, Fanjunkarsvägen 1, 02580 Sjundeå

Fanjunkars sköts av Fanjunkars stiftelse. Om du vill hyra Fanjunkars ska du kontakta sitftelsen ordförande Hilkka Toivonen, 044 0222 646, hilkka.anneli.toivonen(at)gmail.com

Veturi, Bangårdsvägen 3

Länk till ansökningsblanketten

Användarna förbinder sig att iaktta lokalens användningsregler