Markbyggnads- och brytningsarbeten vid Sjundbyvägens byggplats vid Oxhagen

15.09.2017 13:37

Kategori:

Brytningsarbetena inleds 18.9 och arbetena beräknas pågå i ungefär en månad. Man varnar för sprängning med en signalvissla och efter sprängningen ljuder en oavbruten signal. Den officiella bulleranmälan finns på kommunens anslagstavla samt bland kommunen elektroniska kungörelser:

http://sjundea.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/mreghaku.htm