Mattvättplats

Kommunen upprätthåller en plats för mattvättning i kommuncentrum, vid Bangårdsvägen, på södra sidan om järnvägen.

Mattvättplatsen kan fritt användas av kommuninvånarna.

Mattvättplatsen öppnas på våren efter att vädret blivit varmare och stängs på hösten.

Mattorna kan tvättas i mattvättningsbassängen som har rinnande sommarvatten. På området finns också torkställningar. På området finns ingen övervakning, så sköt om dina egna mattor.