MEDDELANDE: Abbrott i vattendistributionen vid Fallvägen

23.10.2017 12:08

Kategori:

Sjundeå kommuns vattenledning har grävts av vid Fallvägen. AVBROTT i vattendistributionen 23.10.2017, mellan kl. 15.30 – 18.00.

Låt vattnet rinna från alla kranar ca 10 minuter och följ med kvalitets ändringen. Bubblor I vattnet kan förekomma. Då vattnet har klarnat är det säkert att dricka.

 

Vattentjänstverket