MEDDELANDE: Avbrott i vattendistribution 6.11. på Oxhagens område

03.11.2017 11:50

Kategori:

P.g.a installation av vattenledningar är det AVBROTT i Sjundeå kommuns vattendistribution måndagen 6.11.2017, mellan kl. 09.00 – 16.00 på OXHAGENS område.

 

Vattentjänstverket