Meddelande: I området kring Sparbanksvägen byter man ut till fjärrläsbara vattenmätare

09.01.2019 14:41

Kategori: Boende & Miljö

Det pågår för tillfället byte av vattenmätaren till fjärrläsbara vattenmätare i området kring Sparbanksvägen. Det har skickats ut ett meddelande angående ärendet till invånarna i Sjundeå centrum. I meddelandet finns även entreprenörens kontaktuppgifter. I meddelandet har det begärts att ta kontakt med entreprenören. Entreprenören har begärt att invånarna i området kring Sparbanksvägen tar kontakt.