Meddelande: Luftbubblor kan förekomma i vattnet under veckan

22.10.2018 15:32

Kategori:

Luftbubblor kan förekomma i vattnet under veckan på följande områden BARRÅSA, KYRKOBY, LAPPERS och BACKA.