Meddelande om arbete som stör trafiken

07.06.2018 08:51

Kategori:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland har gjort ett beslut om att bryta av trafiken på väg nr 11149 Lappers - Lojo för att reparera ett vägras.

Trafiken på vägen bryts av måndag 11.6.2018 kl. 08.00 och vägen öppnas igen för trafik 17.6.2018 kl. 23.00.

Innan entreprenören kan bryta av trafiken ska följande villkor uppfyllas:
- Trafikdirigeringsplanen ska ha godkänts av en övervakare.
- En övervakare ska ha kontrollerat att entreprenören har tillräckliga resurser för att hålla tidtabellen.
- En informationstavla ska läggas upp vid objektet senast 2 dygn innan arbetet inleds.
- Man har informerat bl.a. trafikens kundservicecentral, områdeslarmcentralen, räddningsverket, Sjundeå kommun och Lojo stad om avbrytandet av trafiken.