Meddelande om byte av ägare

Den nuvarande ägaren (överlåtaren) ska då en fastighet byter ägare informera kommunens vattentjänsteverk om överlåtelsen. Tekniska kansliet behöver uppgifterna gällande de gamla och nya ägarna samt mätartalet på flyttdagen. Vi rekommenderar att den nya och gamla ägaren avläser mätaren tillsammans. Den nuvarande ägaren får en slutfaktura som baserar sig på mätartalet och den nya ägarens faktureringsperiod börjar från den dag som meddelats.