Meddelande om färdtjänster

31.10.2018 09:25

Kategori:

OBS! Från och med 1.11.2018 har Lähitaksi nya telefonnummer! 

 

Lähitaksis beställningsnummer 

* för finskspråkiga klienter, vanlig taxi 010 193 053

* för finskspråkiga klienter, invataxi 010 193 044

* för svenskspråkiga klienter, vanlig taxi 010 193 043

* för svenskaspråkiga klienter, invataxi 010 193 045

Om du har frågor kan du kontakta socialhandledare Susanne Höckert, tfn 09-26061272, telefontid må-ons kl 12-13, e-post: susanne.hockert@siuntio.fi