Meddelande om ovanliga isförhållanden på Pickalaviken

11.02.2019 09:52

Kategori: Boende & Miljö

VARNING:

På Pickalaviken en exceptionell isränna

Närområdets invånare och personer som rör sig på isen uppmanas till ytterst försiktighet i februari - april 2019,  då en exceptionell isränna öppnas  från huvudisrännan till kabelfabriken för avhämtning av varor vintertid.

Bifogat en karta över området,  där det har antecknats  huvudisrännan, den exceptionella isrännan och de eventuellt farliga isområden i anslutning till isrännorna.

För ytterligare information: HSE Manager Jarmo Laine, Prysmian Group Finland Oy, tel. 010 5661 eller jarmo.laine(at)prysmiangroup.com