Meddelande om situationen i kommunens fastigheter 11/2017

30.11.2017 11:39

Kategori:

Sjundeå kommun
Tekniska kansliet

 

MEDDELANDE OM SITUATIONEN I KOMMUNENS FASTIGHETER 11/2017

I fortsättningen kommer tekniska kansliet att informera om situationen i kommunens fastigheter en gång i månaden. Meddelandet kommer att innehålla information om vilka åtgärder som tagits ska tas i de olika fastigheterna. En del av åtgärderna är normalt underhåll av byggnader och en del beror på de problemen med inomhusluften som framkommit tidigare.

Aleksis Kiven koulus tillfälliga lokaler

I december ska entreprenören montera ett svagt sluttande sadeltak på byggnaderna 1A och 1B. I samband med matsalen skedde en vattenskada måndag 27.11.2017 till följd av att huvudvattenrörets sluss gav efter och till följd av detta har entreprenören inlett utredningar för omfattningen av skadorna. I byggnaderna 1A och 1B kommer det att monteras fler akustikskivor i taken i klassrummen.

Tandkliniken

Kommunstyrelsen har gett tekniska väsendet tillstånd att konkurrensutsätta nya lokaler för tandkliniken i närheten av hälsovårdscentralen. Beredningen av handlingarna gällande anbudsbegäran har inletts och handlingarna samt behoven gås igenom med grundtrygghetsväsendet. Avsikten är att inleda konkurrensutsättningen så fort som möjligt.

Jukola daghem

I Jukola daghem har man under hösten 2017 upptäckt att golvvärmen gått sönder. Golvvärmen repareras i månadsskiftet november-december genom att först lufta systemet och sedan ställa in termostaten rätt. Det är aningen trångt i lokalerna på grund av mängden användare och detta har märkts i att luften ibland varit otillräcklig. Nu har man strävat efter att optimera ventilationen och den har ställts in så att den motsvarar den nuvarande användarmängden.

Kommunhuset

I kommunhuset byts akustikskivorna i taket ut i flera av arbetsrummen under november-januari. I undersökningarna av skivorna har man upptäckt mögelskador. Kommunhusets luftkonditionering balanseras i december. År 2018 kommer man att granska kommunhusets tak och utgående från granskningen utförs behövliga reparationer. Det har reserverat pengar för taket i investeringsbudgeten för år 2018. Konstruktionernas täthet kommer också att granskas efter att det blivit köldgrader, eftersom undersökningsresultaten är tydligare då.

Sjundeå Svenska skola

Det ska monteras en mellandörr mellan förskolan och den gamla delen för att dela ventilationen. Med detta strävar man också efter att behålla skicket i förskolan (den nya delen). Ventilationen i hela byggnaden balanseras under december-januari. Under jullovet var det meningen att inleda förnyandet av mattorna i resten av klassrummen, men man är tvungen att flytta detta till sommaren och skolans sommarlov på grund av utrymmesbristen.

Hälsovårdscentralen

Ventilationen i hälsovårdscentralen har balanserats under november 2017. Då togs Genano luftrenare i bruk. Avloppet i städskrubben vid Azalea ska repareras under december. Byggnadens avlopp har filmats under hösten och nu väntar vi på förslag för fortsatta åtgärder av konsulterna utgående från filmningarna.

Päivärinteen koulu

Upphandlingsbeslutet gällande konkurrensutsättningen av de tillfälliga lokalerna förkastas. Lokalerna konkurrensutsätts på nytt i december-januari.