Meddelande om situationen i kommunens fastigheter 12/2017

28.12.2017 10:48

Kategori:

Tekniska kansliet kommer att informera om situationen i kommunens fastigheter en gång i månaden. Meddelandet kommer att innehålla information om vilka åtgärder som tagits och ska tas i de olika fastigheterna. En del av åtgärderna är normalt underhåll av byggnader och en del beror på de problem med inomhusluften som framkommit tidigare.

Aleksis Kiven koulus tillfälliga lokaler

Vid årsskiftet ska entreprenören montera ett svagt sluttande sadeltak på byggnaderna 1A och 1B. Det har gjorts fuktkartläggningar till följd vattenskadan i matsalen i november och försäkringsbolagen går nu igenom alternativen för hur skadorna repareras. Efter att beslut fattats, vidtar entreprenören åtgärder. Entreprenören utför förebyggande åtgärder i matsalen redan under jullovet.

Tandkliniken

Tekniska avdelningen och grundtrygghetsavdelningen håller på att tillsammans med en konsult gå igenom behoven av och kraven för tandklinikens nya lokaler. Handlingarna gällande konkurrensutsättningen ska vara färdiga senast den 16 januari. Regionförvaltningsverket gjorde en granskning i den nuvarande tandkliniken.

Jukola daghem

I Jukola daghem upptäckte man under hösten 2017 att golvvärmen gått sönder. Golvvärmen har luftats, men justeringen av termostaten pågår ännu. Det är trångt i lokalerna på grund av mängden användare och därför flyttar bildningsväsendet en grupp till Veturis lokaler i början av januari. I Veturi har under december renoverats väggar och toaletter och det har installerats akustikskivor i taken.

Kommunhuset

I kommunhuset byts akustikskivorna i taket ut i flera av arbetsrummen under november-januari. I undersökningarna av skivorna har man upptäckt mögelskador. Kommunhusets luftkonditionering balanseras i december. Kommunhusets takfogar tätades i december.

Sjundeå Svenska skola

Det ska monteras en mellandörr mellan förskolan och den gamla delen för att dela ventilationen. Med detta strävar man också efter att upprätthålla skicket i förskolan (den nya delen). Ventilationen i hela byggnaden balanseras under december-januari.

Hälsovårdscentralen

Avloppet i städskrubben vid Azalea ska repareras under december-januari. Under julen har man ställt in ventilationsapparaterna i övre och nedre våningen för att det inte skulle vara ett undertryck i lokalerna. Därtill har apparaterna kopplats till byggnadsautomationsstyrningen.

Päivärinteen koulu

Uppdateringen av handlingarna gällande konkurrensutsättningen pågår. Avsikten är att eleverna inleder skolgången i de nya lokalerna på hösten.