Meddelande om situationen i kommunens fastigheter 5/2018

04.06.2018 08:53

Kategori:

Tekniska kansliet kommer att informera om situationen i kommunens fastigheter en gång i månaden. Meddelandet kommer att innehålla information om vilka åtgärder som tagits och ska tas i de olika fastigheterna. En del av åtgärderna är normalt underhåll av byggnader och en del beror på de problemen med inomhusluften som framkommit tidigare.

Aleksis Kiven koulus tillfälliga lokaler

Reparationen av vattenskadorna i matsalen inleds genast när skolan slutat och fortsätter tills alla skador som vattenläckaget förorsakade är åtgärdade. Samtidigt kommer också de fuktskadade taken i byggnaderna 1A och 1B att repareras.

Tandkliniken

Det har lämnats in ett genomförbart anbud till följd av den nya konkurrensutsättningen. Avtalet gällande byggandet av den nya tandkliniken undertecknas inkommande vecka.

Jukola daghem

I Jukola daghem förnyas två ventilationsapparater i slutet av sommaren.

Kommunhuset

Regleringen av kommunhusets ventilation pågår. I början av juni ska ullen i kommunhusets tak avlägsnas och granskas. Vid behov ska ångspärren i taket repareras. I samband med detta ska eventuella skadade konstruktioner repareras, plåttaket tätas, ventilationen i isoleringsutrymmet förbättras och isoleringen förnyas.

Sjundeå Svenska skola

Plastmattorna i de nyaste klassrummen i de norra och södra delarna av byggnaden förnyas under sommaren för den del som de inte har förnyats tidigare. Man har begärt om anbud för planeringen av reparerandet av takkonstruktionerna i de nya delarna.

Tjusterby daghem

Ventilationen i taket och tätheten i taksprången ska förbättras under sommaren 2018.

Päivärinteen koulu

Markarbetena inleddes 28.5.2018. De tillfälliga lokalerna färdigställs senast 3.8.2018.