Meddelande om skjutsar under tiden 14.5.-29.5.2020

13.05.2020 12:25

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Meddelande om skjutsar under tiden 14.5.-29.5.2020

Sjundeåelevernas skjutsar till Aleksis Kiven koulu, Sjundeå finskspråkiga förskoleundervisning, Sjundeå Svenska skola, Förskola, Kyrkslätts Winellska och Källhagen i Virkby ordnas enligt följande:

HRT-rutter 912-917 samt Pohjolan liikennes turer trafikerar enligt den normala tidtabellen.

HRT-rutter 181 och 182 trafikeras av Ampers Busstrafik Ab enligt den normala tidtabellen. Säg till eleverna att bilen hr ingen HRT-skylt.

Eleverna använder det resekortet som beviljats dem.

https://thl.fi/documents/533963/5860112/Ohje_koulukuljetukset_120520.pdf/

Med hälsning
Sjundeå kommun
Bildningskansliet