Meddelande: Påverka tillståndet i vattendragen i din kommun - Kartförfrågningarna i Vichtis och Sjundeå har öppnats

23.04.2019 14:19

Kategori: Boende & Miljö

LUVY samlar med hjälp av en kartbaserad förfrågan in medborgarnas uppgifter gällande vatten- och strandområden i kommunerna i Västra Nyland. Det insamlade materialet utnyttjas vid uppgörandet av åtgärdsprogram för skötseln av vattendragen i din kommun. Man kan utnyttja åtgärdsprogrammet då man definierar kommunernas tyngdpunktsområden samt vid beredningen av olika metoder inom restaureringsprojekten.

Förfrågan är en del av projektet ” Effekt i vattenvårdsarbetet via nätverk”, som finansieras som et av regeringens spetsprojekt (http://www.luvy.fi/se/projekttjanster/effekt_i_vattenvarden_via_natverk). Inom projektet arrangeras även olika publika tillfällen i kommunerna i Västra Nyland och om dem informerar man separat. I Vichtis och Sjundeå har evenemangen redan arrangerats denna vår. Även de uppgifter som insamlats via evenemangen används i den fortsatta beredningen.

Med hjälp av förfrågan kan du spara dina observationer, önskemål och bekymmer till stöd för planeringen av vattenvården. Just du vet bäst hur din badplats och bäcken i din närmiljö mår! Bland dem som deltar lottar vi ut tre stycken 20 euros köpkort i varje kommun.

Förfrågningarna i Vichtis och Sjundeå har nu, som de första öppnats. Förfrågningarna är öppna fram till och med 30.8.2019.

Vi informerar närmare när kartförfrågan öppnas i de övriga kommunerna (Raseborg, Ingå, Hangö, Högfors, Kyrkslätt). Följ också med LUVYs huvudsidas Aktuellt-spalt gällande din egen kommun.