Meddelande: Reparationsarbeten i fjärrvärmenätverket under onsdag 3.10. servicearbetena förorsakar avbrott i värmedistributionen

03.10.2018 10:32

Kategori:

Vi utför reparationsarbeten i fjärrvärmenätverket under onsdag 3.10. Servicearbetena förorsakar avbrott i värmedistributionen i en del av nätverket.
För tillfället har värmedistributionen avbrutit till kommunens fastighet på adressen Aleksis Kivi vägen 3.
Om vi är tvungna att avbryta värmedistributionen på ett större område (exempelvis i den gren som leder värme till hälsocentralen), informerar vi separat om det.
 
Vi strävar efter att avbrotten är så korta som möjligt.
 
Reparationsarbeten leds av Lars Ekebom, tfn 046 923 2686 och ni kan vid behov kontakta honom.
Information om reparationsarbetena finns också på Adves webbplats (på finska).
 
Vi beklagar de olägenheter som reparationsarbetena förorsakar!