Meddelande: Restaurering av Sjundeå åns tillrinningsområde påbörjas

20.12.2018 10:31

Kategori:

Kommunerna på Sjundeå åns tillrinningsområde inleder områdets restaurering med 6-årigt kontrakt – restaureringen koordineras av Västra Nylands Vatten och Miljö rf.

För restaureringen av Sjundeå åns tillrinningsområde behövs målmedvetet och långsiktigt restaureringsarbete. Den 6-åriga ”En livskraftig och hinderfri Sjundeå å” – vattendragsvisionen, som skapats för restaureringen av tillrinningsområdet, har nu godkänts i tillrinningsområdets kommuner Sjundeå, Ingå, Kyrkslätt, Lojo och Vichtis. Restaureringsarbetena inleds i början av 2019 och kommunernas och LUVY:s finansiering är sammanlagt dryga 150 000 euro i året.  Gentemot kommunens finansiering ansöks om tilläggsfinansiering från olika finansiärer och redan i november 2018 gjordes en ansökan till Nylands NMT-central om hjälpmedel till restaureringen. Tillrinningsområdets företag önskas också med i förbättringsarbetet av vattendraget.

Inom restaureringsarbetet utförs både åtgärder för att minska den diffusa belastningen och praktiska restaureringsåtgärder i områdets sjöar och strömmande vatten. Minskningen av den diffusa belastningen är ett centralt tyngdpunktsområde och lösningar på jordbrukets belastning söks tillsammans med områdets jordbrukare. ”Sjundeå åns vattendragshelhet är en av Västra Nylands ögonstenar och tillsammans med områdets andra aktörer får vi säkert vattnens tillstånd att vända mot det bättre. Att restaureringsarbetet påbörjas med kommunernas gemensamma projekt är ett fint krafttecken av områdets kommuner”, konstaterar LUVY:s verksamhetsledare Jaana Pönni.

Sjundeå ån är ett av de vattendragen som bevarats mest i naturligt tillstånd och är ett av de få finländska och i Finska viken rinnande vattendrag, där man fortfarande träffar på den mycket utrotningshotade havsöringen. I Sjundeå åns vattendrag tillhör förutom åns andel, också flera sjöar som t.ex. Enäjärvi och Poikkipuoliainen i Vichtis, Björnträsket, Tjusträsk och Vikträsk i Sjundeå samt Bakträsk, Hepari och Petäjäjärvi i Kyrkslätt. Sjundeå åns vattendrag är belastat, frodigt och påverkat av människans mångfaldiga verksamheter. Läget på Finlands näringsrika lerjordar åstadkommer att Sjundeå ån är ett naturligt lergrumligt åvattendrag och många av områdets sjöar är naturligt näringsrika. Vattnets kvalitet försämras särskilt av jord- och skogsbrukets diffusa belastning, men också av avloppsvatten, glesbebyggelse och dagvatten. Största delen av Sjundeå åns område hör till Natura 2000 och det är också det enda åvattendraget i Nyland som enligt Miljöministeriet behöver särskilt skyddas.  

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
toiminnanjohtaja/verksamhetsledare
050 575 1738
jaana.ponni@luvy.fi
http://www.luvy.fi/se