Meddelande till vårdnadshavarna för barn i åk 1-3 / regeringens ändrade linjering

24.03.2020 09:49

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Regeringen ändrade sin linjering på eftermiddagen 20.3.2020. Alla elever i åk 1-3 som vill det får närundervisning i skolan.

Regeringen avlägsnade begränsningen om föräldrar som arbetar inom kritiska branscher som villkor för närundervisningen. Man rekommenderar nog fortfarande starkt, att vårdnadshavarna håller även barnen i åk 1-3 hemma och att eleverna får distansundervisning. Undervisning för alla elever I åk 4-9 är fortfarande distansundervisning hemma. Som undantag är undervisning för elever som får särskilt stöd som vid behov ordnas som närundervisning. Därtill rekommenderas alltjämt att också barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen hålls hemma.

På grund av denna ändring i regeringen linjering har Sjundeå kommun beslutat att fr.o.m. ti 24.3.2020 hålla Sjundeå Svenska skola öppen för svenskspråkiga förskoleelever och elever i åk 1-3. 

Förskoleundervisning och undervisning för eleverna i åk 1-3 i den grundläggande utbildningen ordnas i sina egna verksamhetsenheter.

I båda förskoleundervisningsenheter och skolor är antalet utrymmen för undervisning och olika aktiviteter begränsat fram till 9.4.2020. Detta därför att vi kan koncentrera resurser för ordnande av service och att kunna samarbeta med producenterna för städ- och måltidstjänster.

Måltider för förskoleelever, elever och kommunens personal ordnas koncentrerad i Sjundeå Svenska skolans matsal under tiden 25.3.2020 – 9.4.2020.

Vid behov värderar vi på nytt ordnande av måltidstjänsterna under dessa undantagsförhållanden. 

5-åriga barn som är i SSS-fastigheten och som behöver småbarnspedagogik fortsätter i daghem Lilla-Alexis utrymmen.

Sjundeå kommuns coronaarbetsgrupp och bildningsavdelningen tackar vårdnadshavarna för samarbete.