Meddelande till vårdnadshavarna för elever i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och skolorna 18.3. - 13.4 i enlighet med statsrådets strategi

17.03.2020 18:05

Kategori:

www-sidor och Wilma

Regeringen har på måndagen 16.3.2020 beslutat om nya åtgärder som gäller alla medborgare. Syftet med åtgärder är att hejda coronaviruset att sprida sig. 

Åtgärderna träder i kraft på onsdagen 18.3.2020. 

Sjundeå kommun vidtar omedelbara åtgärder för beredning av regeringens beslut.   

Daghem (barn 0-5 år), familjedagvården och förskoleundervisningen  

Daghemmen samt förskoleundervisningen och kompletterande undervisningen hålls öppna. På detta sätt kan de vårdnadshavarna som arbetar i arbetsuppgifter inom de kritiska branscher fortsätta att arbeta.  Om vårdnadshavarna dock har möjlighet att vårda barnet hemma är det att rekommendera.

Bildningsnämnden frågar med en separat förfrågan (17.3) av vårdnadshavarna om behov av vård för barnen 0-5 år samt behov av vård för barn i förskoleundervisningen. 

Den grundläggande utbildningen 

I huvudsak avbryts närundervisningen för årskurser 1-9. Eleverna studerar hemma på distans. Skolan ger närmare anvisningar till eleverna och vårdnadshavarna via Wilma.

Undervisningen för årskurserna 1-3 gör ett undantag. Närundervisning ordnas i skolan för eleverna vars föräldrar arbetar inom de branscher som är kritiska för samhällets funktion. Bildningsavdelningen har skickat en separat förfrågan via Wilma 17.3.

Därtill ordnas närundervisning till de elever som har fått ett beslut om särskilt stöd. Statsrådet rekommenderar att undervisningen ordnas på distans om möjligt. Bildningsavdelningen har skickat en separat förfrågan via Wilma 17.3.

För barnen som deltar i närundervisningen ordnas skollunch.

Barnet ska inte komma till daghem, förskoleundervisningen eller skolan om det finns skäl att misstänka att hen är sjuk.  

Eftermiddagsverksamhet för elever ordnas för de elever som deltar i närundervisningen som har beviljats plats i eftermiddagsverksamheten.  

Elevvårdens tjänster står till förfogande. Kontakt tas via Wilma och per e-post.

Elevernas klubbverksamhet avbryts för tiden 18.3.-13.4. -13.4.

Skolelevernas och förskoleelevernas vårdnadshavare informeras via Wilma och genom meddelanden. Vårdnadshavarna för barn i småbarnspedagogik informeras via e-post. Därtill ska man följa med kommunens information om coronaärenden på webbsidor.

I enlighet med statsrådets strategi gäller dessa arrangemang fram till 13.4.2020.

 

Med samarbetshälsningar, bildningsavdelningen i Sjundeå