Medicinsk rehabilitering

Medicinsk rehabilitering kan beviljas personer vars funktionsförmåga har försvagats på grund av en bestående eller långvarig sjukdom eller ett bestående eller långvarigt handikapp. Syftet med medicinisk rehabilitering är att främja funktionsförmågan och att klara sig självständigt och att därigenom förbättra välbefinnandet hos personen i fråga.

Tjänster inom medicinsk rehabilitering är bl.a. fysio-, tal- och ergoterapi samt hjälpmedelstjänster. Avsikten med rehabiliteringen är att förbättra den rehabiliterades mående och funktionsförmåga samt att den rehabiliterade ska få bättre förutsättningar för att klara sig i arbetet och/eller annanstans i livet.

I Sjundeå kommun finns en mångprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp för vuxna och en rehabiliteringsgrupp för barn. Rehabiliteringsarbetsgrupperna beslutar om de terapier för vuxna och barn som köps av den privata sektorn samt om hjälpmedlen och om reparationerna av dem.
 
För terapi som beviljats en betalningsförbindelse uppbärs för vuxna en självriskandel för varje besök. För under 18-åringar uppbärs ingen avgift.
 
Om du har behov av medicinsk rehabilitering ska du kontakta fysioterapin (vuxna) eller rådgivningen (barn).

Fysioterapi
Charlotta Lönnqvistin tie 5 02580 SJUNDEÅ
måndag-torsdag
08:00 - 16:00
fredag
08:00 - 14:45

Kontaktuppgifter:

Fysioterapi
Charlotta Lönnqvists väg 5, 02580 Sjundeå

Tidsbeställning 
må-fre kl 12-13
050 412 4094

Hjälpmedel
må-fre kl 12-13
050 412 4088

Kliniks elektroniska kontakttjänst