Mentalvårdstjänster

Mentalvårdstjänster

Syftet med mentalvårdsarbetet är att stärka den psykiska hälsan och minska hoten mot den psykiska hälsan. Mentalvårdsarbetet omfattar arbete som främjar den psykiska hälsan och förebyggande av störningar i den psykiska hälsan samt mentalvårdstjänster.

Den kommunala social- och hälsovården svarar för förebyggande, tidig identifiering och lämplig behandling av störningar i invånarnas psykiska hälsa samt för rehabilitering i anslutning till detta. De öppna tjänsterna och social- och hälsovårdens basservice är de primära vid behandlingen. Mentalvårdstjänster ordnas också på de psykiatriska poliklinikerna inom den specialiserade sjukvården och i form av psykiatrisk sjukhusvård.

Mentalvårdstjänster med låg tröskel erbjuds för invånare i Sjundeå kommun av: 

  • psykiatriska sjukskötaren
  • psykologen
  • psykiatrin

För alla ovannämnda sker tidsbeställingen via psykiatriska sjukskötaren.

Lisäksi myös sosiaalityöntekijä ohjaa, neuvoo ja auttaa mielenterveyspalveluiden järjestämisessä.

Avgiftsfri dagverksamhet erbjuder:

Lohjan klubitalo

Klubbhuset Fontana Karis