Mentalvårdstjänster

Kommunen ska ordna mentalvårdstjänster. Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla kommuninvånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.
I Sjundeå kommun är det psykologen och psykiatriska sjuksköterskan som genom sitt arbete främjar psykiskt välbefinnande och handlingsförmåga samt undersöker och behandlar mentalsjukdomar och andra störningar i den mentala hälsan. Även läkarna vid hälsocentralen har färdigheter inom psykiatri. Du kan söka dig till den psykiatriska sjukskötarens mottagning om du oroar dig för din egen eller en närstående orkande eller allmänna välbefinnande. Den psykiatriska sjukskötaren stöder också närstående till sådana som lider av mentala problem. Socialarbetarna handleder, rådger och hjälper också i ordnandet av mentalvårdstjänster.
I akuta situationer ska du kontakta hälsovårdscentralens tidsbokning eller jouren. I icke brådskande ärenden kan du kontakta den psykiatriska sjukskötaren direkt. Tid till psykolog eller psykiater bokas via den psykiatriska sjukskötaren.

Hälsocentral
Charlotta Lönnqvists väg 5 02580 Sjundeå
Tidsbokning
+358926061430
Tidsbokning
+358926061432
Kansliet
+358926061400
måndag-fredag
08:00 - 16:00
Socialkansliet
Parkstigen 1 02580 Sjundeå
Socialarbetarens tidsbokning och rådgivning må-on kl. 12-13
+358926061275
Socialarbetarens tidsbokning och rådgivning må-on kl. 12-13
+358926061274
Socialhandledare (handikappärenden, tidsbokning och rådgivning må-on kl. 12-13
+358926061272
Barnatillsyningsman, tidsbokning och rådginving må-on kl. 12-13
+358926061276
Anställd vid socialkansliet to-fr kl. 12-13
+358926061282
Sysselsättningshandledare
+358443861257
Familjearbetare
+358443861259
Socialhandledare (invandrarärenden)
+358443861574
måndag-fredag
09:00 - 15:45