Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar bl.a. för miljöskyddsmyndighetens uppgifter, byggnadsövervakninsmyndighetens uppgifter och de övervaknings- och tillståndsmyndighetsuppgifter, som avses i marktäktslagen.

Nämnden sammanträder i regel varje månad på tisdagar kl. 18.00.

...::.::....JULI 2019.::::..... ....... AUGUSTI 2019....... .....SEPTEMBER 2019......
vk ti on to fr
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
00
vk ti on to fr
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
00
vk ti on to fr
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

.......OKTOBER 2019....... .......NOVEMBER 2019...... ......DECEMBER 2019.......
vk ti on to fr
40 .1. 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
00
vk ti on to fr
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
00
vk ti on to fr
48 1
49 2 .3. 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Johanna Nygård (Heidi Päivinen)

Viceordförande

Susanne Ekström (Katarina Maxenius)

Övriga medlemmar

Tony Böckerman (Ilmari Kanniainen)
Yrjö Kokkonen (Karin Gottberg-Ek)
Erik Perklén (Jari Alopaeus)
Heidi Rosengren (Magnus Östberg)
Pauliina Sjöholm (Tom Paasikivi)

Kommunstyrelsens representant

Stefan Svanfeldt

Föredragande

Byggnadstillsynschef Kenneth Flythström, miljöchef Anu Hynninen

Sekreterare

Förvaltningssakkunning Ann-Britt Latvala

(de personliga ersättarna inom parentes)