Miljö- och byggnadsnämndens vägförrättningssektion

Miljö- och byggnadsnämndens vägförrättningssektion ansvarar bl.a. för att utöva kommunens yttranderätt vid vägförrättningar, anordna de förrättningar som hör till kommunens vägnämnd, förrätta grundförbättringsprojektens syner samt fatta beslut om fördelningen av grundförbättringsbidragen och besluta om grunderna för underhållsbidragen och kriterierna för väglagens bidragsklasser.

Sektionen sammanträder vid behov.

Miljö- och byggnadsnämndens vägförrättningssektion består av tre medlemmar som utnämnts av nämnden.

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Åke Holmlund (Tom Paasikivi)

Viceordförande

Rabbe Dahlqvist (Anders Karell)

Medlem

Karl Nilsson (Ilmari Kanniainen)

Föredragande och sekreterare

Byggnadstillsynschef Kenneth Flythström

(de personliga ersättarna inom parentes)