Miljöskydd

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljöskyddet i Sjundeå kommun. Miljöchefen fungerar som ansvarig tjänsteman i miljö- och byggnadsnämnden.

Beaktandet av miljön och främjandet av miljöskyddet berör all kommunal verksamhet. Miljöväsendet strävar genom övervaknings- och rådgivningsverksamhet till att påverka kommuninvånarna och företagen att förorsaka möjligast lite miljöolägenheter och att de eventuella olägenheterna skulle kunna förhindras med måttliga medel och kostnader.

Miljö- och byggnadsnämnden fattar på basen av tjänstemannens beredning beslut i följande ärenden:

skyddande av yt- och grundvatten
luftskydd
naturskydd
bullerbekämpning
miljö- och landskapsskydd och marktäktslov
behandling av kemikalier
skyddande av landskap
terräng- och vattentrafik
lägerområden (för tillfället finns det inget lägerområde i Sjundeå)
miljövård inom lantbruket
övervakning av avfallshantering, nedsmutsning
övervakning av vattenhantering och ansökningar om befrielse
uppskattning av miljöpåverkan
hållbar utveckling

Miljöskyddsföreskrifter

Mer information

Miljöchef
Miljö- och marktäktsärenden samt miljötillstånd
Anu Hynninen
044 386 1270

E-post
etunimi.sukunimi(at)siuntio.fi

Allmän miljörådgivning

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM)
Kudservice i miljöfrågor
0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
Kundservice för miljöfrågor

Anvisning för hur man gör en åtgärdsbegäran/-angivelse