Miljöskydd

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljöskyddet i Sjundeå kommun. Miljöchefen fungerar som ansvarig tjänsteman i miljö- och byggnadsnämnden.

Beaktandet av miljön och främjandet av miljöskyddet berör all kommunal verksamhet. Miljöväsendet strävar genom övervaknings- och rådgivningsverksamhet till att påverka kommuninvånarna och företagen att förorsaka möjligast lite miljöolägenheter och att de eventuella olägenheterna skulle kunna förhindras med måttliga medel och kostnader.

Miljö- och byggnadsnämnden fattar på basen av tjänstemannens beredning beslut i följande ärenden:

 • skyddande av yt- och grundvatten
 • luftskydd
 • naturskydd
 • bullerbekämpning
 • miljö- och landskapsskydd och marktäktslov
 • behandling av kemikalier
 • skyddande av landskap
 • terräng- och vattentrafik
 • lägerområden (för tillfället finns det inget lägerområde i Sjundeå)
 • miljövård inom lantbruket
 • övervakning av avfallshantering, nedsmutsning
 • övervakning av vattenhantering och ansökningar om befrielse
 • uppskattning av miljöpåverkan
 • hållbar utveckling

Miljöskyddsföreskrifter

Mer information

Miljöchef
Lotta Juusti

Miljö- och marktäktsärenden samt miljötillstånd

044 386 1270

I brådskande fall: ymparisto@siuntio.fi

E-post
förnamn.efternamn(at)sjundea.fi

Avloppsvattenrådgivning

Projektkoordinator
Virve Ståhl
Västra Nylands vatten och miljö rf
050 447 4993
virve.stahl(at)luvy.fi

Allmän miljörådgivning

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM)
Kudservice i miljöfrågor
0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
Kundservice för miljöfrågor

Anvisning för hur man gör en åtgärdsbegäran/-angivelse