Miljöskydd

Miljöskydd är borta 24.06.-01.08.2022.

Nylands NTM-centralen erbjuder kundservice för miljöfrågor året runt.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljöskyddet i Sjundeå kommun. Miljöchefen fungerar som ansvarig tjänsteman i miljö- och byggnadsnämnden.

Beaktandet av miljön och främjandet av miljöskyddet berör all kommunal verksamhet. Miljöväsendet strävar genom övervaknings- och rådgivningsverksamhet till att påverka kommuninvånarna och företagen att förorsaka möjligast lite miljöolägenheter och att de eventuella olägenheterna skulle kunna förhindras med måttliga medel och kostnader.

I Sjundeå kommuns miljöskydd har man tagit i bruk tjänsten Lupapiste.fi. Lupapiste är en e-tjänst där du kan sköta alla ärenden med myndigheter elektroniskt. Tillstånd och anmälningar gällande miljön levereras till miljöskyddsmyndigheterna via Lupapiste. Ta kontakt ifall du inte kan använda Lupapiste för att uträtta dina ärenden.

Miljö- och byggnadsnämnden fattar på basen av tjänstemannens beredning beslut i följande ärenden:

  • skyddande av yt- och grundvatten
  • luftskydd
  • naturskydd
  • bullerbekämpning
  • miljö- och landskapsskydd och marktäktslov
  • behandling av kemikalier
  • skyddande av landskap
  • terräng- och vattentrafik
  • lägerområden (för tillfället finns det inget lägerområde i Sjundeå)
  • miljövård inom lantbruket
  • övervakning av avfallshantering, nedsmutsning
  • övervakning av vattenhantering och ansökningar om befrielse
  • uppskattning av miljöpåverkan
  • hållbar utveckling

I Sjundeå kommuns miljöskyddsföreskrifter ges föreskrifter om miljön baserade på lokala förhållanden, och dessa ska följas.

Mer information

Miljöskydd är borta 24.06.-01.08.2022.

Miljöchef
Lotta Juusti
044 386 1270

I brådskande fall: ymparisto@siuntio.fi

E-post
förnamn.efternamn(at)sjundea.fi

Avloppsvattenrådgivning

Projektkoordinator
Virve Ståhl
Västra Nylands vatten och miljö rf
050 447 4993
virve.stahl(at)luvy.fi

Allmän miljörådgivning

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM)
Kudservice i miljöfrågor
0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
Kundservice för miljöfrågor

Anvisning för hur man gör en åtgärdsbegäran/-angivelse