Miljöskyddets avgifter

Information om miljöskyddsmyndighetens avgifter

Information om avgifterna för granskning av täktplaner, tillsyn över täktverksamhet och andra myndighetsuppgifter