Miljöskyddsmyndighetens tillstånd

Regionförvaltningsverken (AVI), de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY) samt säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) behandlar också tillstånd och meddelanden som gäller miljöärenden.

Kommunens miljöskyddsmyndighet fattar olika beslut samt behandlar ansökningar och meddelanden, bl.a. på basen av förordningar som givits med stöd av avfallslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen, naturskyddslagenm vattentjänster och förordningar som avgivits på basen av dem.

Miljö- och marktäcktsärenden samt tillstånd för miljöåtgärder

Miljöchef
Lotta Juusti

044 386 1270

E-post
förnamn.efternamn(at)sjundea.fi