Miljötillstånd

För verksamhet som förorsakar fara för att miljön förstörs krävs ett tillstånd enligt miljöskyddslagen. Dylika verksamheter är t.ex. skogs-, metall- och kemiindustrin, energiproduktion, djurstall och fiskodling. Beroende på verksamhetens vidd beviljas tillståndet av regionförvaltningsverket (AVI) eller kommunens miljövårdsmyndighet.

Behandlingen av tillståndsansökan är smidigare om:

  • man på förhand har diskuterat med tillståndsmyndigheten
  • man har inlämnat ansökan i god tid (flere månader) före inledandet av verksamheten samt
  • en tydlig och möjligast komplett ansökan med bilagor

Att ansöka om tillstånd

Ansökan med bilagor bör inlämnas i tre exemplar till tillståndsmyndigheten. För följande branscher finns egna ansökningsblanketter: pannanläggningar, djurstall, fiskuppfödningsanläggningar, pälsfarmer, asfaltstationer samt stenbrott och stenkrossningsanläggningar.

Ansökningsblanketter finns i nättjänsten suomi.fi

Tilläggsinformation om miljötillstånd finns på miljöförvaltningens webbsidor.