Miljövårdsbidragen kan ansökas!

10.04.2018 14:13

Kategori:

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå kommun beviljar årligen bidrag för främjande av miljövården. Man kan ansöka om miljövårdsbidrag för en utredning, undersökning, reparation eller annan åtgärd som görs på Sjundeå kommuns område och som främjar
miljö-, vatten- eller naturskyddet i Sjundeå.
Miljövårdsbidrag kan beviljas till registrerade, allmännyttiga föreningar i Sjundeå som inte eftersträvar vinst. Bidrag kan beviljas också till oregistrerade sammanslutningar i Sjundeå för ovannämnd verksamhet, förutsatt att sammanslutningen har stadgar och att dess förvaltning, verksamhet och ekonomi till tillämpliga delar har ordnats som i registrerade föreningar och att dess namntecknare är myndiga.
Vid beviljande av bidrag fäster man uppmärksamhet vid den understödda verksamhetens kvalitet, omfattning och konsekvenser. Verksamheten ska stöda och komplettera miljövårdsenhetens verksamhet och mål.

Ansökan om miljövårdsbidrag:
Man ansöker om miljövårdsbidrag med en särskild blankett. Blanketten hittar du här
Ansökan med bilagor skickas till adressen:
Sjundeå kommun, miljö- och byggnadsnämnden, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå eller per e-post till ymparisto@siuntio

Miljövårdsbidragen för år 2018 kan sökas 12.4. -18.5.2018.
Miljövårdsbidragen lediganslås årligen på våren, huvudsakligen i februari-mars. Kungörelsen publiceras på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats. Ansökan ska lämnas in inom en utsatt tid. Det är miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om bidragen. Bidragen betalas när beslutet vunnit laga kraft. Erhållaren av bidraget ska rapportera om användningen av bidraget vid utgången av januari året efter bidragsåret.