Minnespoliklinik

Minnespolikliniken finns på Sjundeå hälsocentral en gång per månad. På minnespolikliniken undersöks och utreds minnessymptom och -sjukdomar hos sjundeåbor som är över 70 år. På minnespolikliniken arbetar minnesskötare och geriater. Med egen läkares remiss kommer man till minnesundersökningen. Minnesundersökningarna omfattar olika minnestester, intervju av anhörig, radiologiska undersökningar av huvudet, bedömning av funktionsförmåga och mottagning hos en geriater.

Minnesskötare
Annika Holmberg
050 412 4081

tel.tid
ons 13-15