Minnespoliklinik

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Minnespolikliniken finns på Sjundeå hälsocentral en gång per månad. På minnespolikliniken undersöks och utreds minnessymptom och -sjukdomar hos sjundeåbor som är över 70 år. På minnespolikliniken arbetar minnesskötare och geriater. Med egen läkares remiss kommer man till minnesundersökningen. Minnesundersökningarna omfattar olika minnestester, intervju av anhörig, radiologiska undersökningar av huvudet, bedömning av funktionsförmåga och mottagning hos en geriater.

Tidsbeställning
må–fre kl. 8–16
09 2606 1430