Mödrarådgivning

Gravida kvinnor och familjer som väntar barn har rätt till de tjänster som tillhandahålls av den kommunala rådgivningsbyrån för mödravård. Rådgivningsbyrån följer upp hur graviditeten fortskrider och hur barnet och modern mår efter förlossningen. Det är bra att avtala om det första besöket på mödrarådgivningen genast när graviditeten har fastställts. Vid mottagningen på mödrarådgivningen utför man nödvändiga undersökningar, följer upp fostrets hjärtljud och ser till modernas fysiska och psykiska välbefinnande. Om det uppstår problem under graviditeten, skickar läkaren eller hälsovårdaren modern på fortsatta undersökningar.Rådgivningsbyrån ger också handledning i hur man ansöker om moderskaps-, faderskaps- och föräldraförmåner och skriver ut intyg som behövs för ansökningarna. Om ett barn föds utom äktenskapet kan barnets far bekänna faderskapet på rådgivningen redan under graviditeten. Under graviditeten kan en blivande mor delta i två ultraljudsundersökningar. Moderns make eller någon annan stödperson är alltid välkommen med till rådgivningsbyrån. Vid mödrarådgivningen kan man också erkänna faderskap (i graviditetsvecka 32-33).

Mödrarådgivning


Besöken vid mödrarådgivningen inleds i vanliga fall när graviditeten nått ungefär 7-9 veckan. Rådgivningen besöks regelbundet ca 10-12 gånger och två av besöken är besök hos rådgivningsläkaren.

Mödravårdens främsta uppgift är att följa upp graviditetens förlopp och att stöda de blivande föräldrarna inför föräldraskapet. I mödrarådgivningen strävar vi efter att bemöta alla individuellt.

Målet med mödrarådgivningen är att förebygga riskfaktorer under graviditeten.

Familjeförberedelsekurser ordnas enligt behov framför allt för familjer som väntar sitt första barn.

Första besöket hos rådgivningen:

Det lönar sig att reservera ca 1,5 h för det första rådgivningsbesöket. Båda föräldrarna är välkomna till mottagningen. Under besöket diskuterar man hälsan, känslor, förväntningar, hälsovanor samt ärenden som hänför sig till uppföljningen av graviditet.

Skriv ut blanketterna nedan, fyll i dem och ta med dem till det första rådgivningsbesöket.

Förhandsuppgifter

Enkät om rusmedel

Andra blanketter:

Kraftresurser i vardagen hos familjer som väntar barn

 

Erkännande av faderskap


När ett barn föds utom ett äktenskap, förutsätter fastställandet av faderskapet åtgärder av barnets föräldrar och av myndigheterna. Läs mer

Fosterscreening


Ultraljudsundersökning under graviditet

Screening av medfödda ämnesomsättningssjukdomar hos nyfödda

Hälsorådgivning under graviditet


Förändringar och vanliga orosmoment under graviditeten

Graviditet och rökning

Graviditet och rusmedel

Grundsjukdomar och graviditet

 

Kost


Kost under graviditet

Livsmedel som ska undvikas under graviditeten

Teratologisk informationstjänst

 

Motion


Motion under graviditet

Motion under och efter graviditet

 

Nyttiga länkar


Med Babyn i tankarna - graviditetsdagbok

På babyresa HNS

Vi väntar barn

We’re having a baby

Kvinnohuset, graviditet och förlossning, rehabilitering

Jumppaohjeita raskausajalle (endast på finska)

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Mödra- och barnrådgivning kontaktuppgifter enligt område

Brännmalm, Bollstad, Haga, Fall, Västerby, Nordanvik, Tegelbruksbacken, Vargsvängen, Träskulla

Hälsovårdare
044 386 1275 (telefontid må-fr 12-13)

Bollstad, Haga, Fall, Västerby, Billskog, Störsvik, Sunnanvik, Pickala, Kynnar, Nyby

Svenskspråkiga 6-åringar

Hälsovårdare
044 386 1539 (telefontid må-fr 12-13)

Lappers, Tjusterby, Vejans, Bäcks, Svartbäck, Herrdal, Flyt, Hästböle, Pölans, Tupala, Svidja, Backa, Karskog, Kvarnby, Näsby, Järvinummi, Kaffelandet, Övitsby, Andby, Harvs, Raivio, Lempans, Barråsa, Pauni, Sunnanvik, Kela

Hälsovårdare
044 386 1540 (telefontid må-fr 12-13)